V češtině

Včera (yesterday) a dnes (today) jsem měla (I had) rekordní (a record) počet (number) pohledů (of views) z Rumunska! Takže, děkuji mojí rumunské přátele! to mě dělá šťastným (happy), aby věděl, že můj lid neztratil (didn’t lose) rezonance se mnou. Pokračování… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.